Редакційний штат

Головний редактор

  1. В`ячеслав Степанович Волошин, Ректор ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", д.т.н, професор, академік Міжнародної академії екології і безпеки життєдіяльності, академік Міжнародної кадрової академії, дійсний член Нью-Йоркської академії наук, заслужений діяч науки і техніки України, Україна

Заступник головного редактора

  1. Микола Григорович Білопольський, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Заступник головного редактора

  1. Олена Вікторівна Хаджинова, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", Україна

Секретар редакційної колегії

  1. Лариса Григорівна Капранова, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва, к.е.н, доцент