Редакційний штат

Головний редактор

В`ячеслав Степанович Волошин, Ректор ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", д.т.н, професор, академік Міжнародної академії екології і безпеки життєдіяльності, академік Міжнародної кадрової академії, дійсний член Нью-Йоркської академії наук, заслужений діяч науки і техніки України, Ukraine

Заступник головного редактора

Микола Григорович Білопольський, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Заступник головного редактора

Олена Вікторівна Хаджинова, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", Ukraine

Секретар редакційної колегії

Лариса Григорівна Капранова, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва, к.е.н, доцент