Редакційна політика

Галузь та проблематика

У збірнику розміщено статті, в яких узагальнені результати наукових досліджень працівників вищих навчальних закладів України, академічних і галузевих наукових організацій, провідних підприємств провідних галузей промисловості країни, співробітників міжнародних, державних і регіональних організацій, органів влади, що займаються питаннями розвитку теоретичних і практичних аспектів економіки та інтелектуальної власності. Збірник призначений для науковців, фахівців, які вивчають і досліджують економічні процеси, викладачів, аспірантів, студентів.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Рецензування статей що подаються до публікації здійснюється у два етапи:

- перший, зовнішне рецензування (автор подання надсилає до редакції рецензію доктора наук, незалежно від вченого звання);

- другий, внутрішнє рецензування, що здійснюється членами редакційної колегії збірника.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЗБІРНИКА

Головний редактор 

Волошин В'ячеслав Степанович

Ректор ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», академік Міжнародної академії екології і безпеки життєдіяльності, академік Міжнародної кадрової академії, дійсний член Нью-Йоркської академії наук, заслужений діяч науки і техніки України, д. т. н., професор

Заступники головного редактора

Белопольський Микола Григорович

Завідувач кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», віце-президент Академії економічних наук України, голова спеціалізованої вченої ради Д 12.052.02, д. е. н., професор

Хаджинова Олена Викторівна

Декан економічного факультету, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», д. е. н., доцент

 Члени редакційної колегії

Волков Володимир Петрович

Професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, академік Академії економічних наук України, Запорізький національний університет, д.т.н., професор

Верескун Михайло Викторович

Декан факультету інформаційних технологій, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, доцент, д. е. н.

Гігуашвілі Гіулі Гаіозовна 

Професор, факультет соціальних наук, бізнесу и права, Горійський державний педагогічний університет, м. Горі, Грузія, д. е. н.

Гончар Вікторія Василівна

Завідувач кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», д.е.н., професор

Горошкова Лідія Анатоліївна

Професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, Академік Академії економічних наук України, Запорізький національний університет, д.е.н., доцент

Марчева Анастасія Александрова

Ph.D., доцент, кафедра «Стратегічне планування», Господарська Академія ім. Д.А. Ценова (м.Свіштов, Болгарія)

Капранова Лариса Григорівна 

 

Завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», відповідальний секретар, к. е. н., доцент

Колосок Валерія Михайлівна

Завідувач кафедри транспортного менеджменту і логістики,  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» д. е. н., доцент

Симанавичене Жанета

Професор, Інститут економіки, Факультет економіки і бізнесу, Університет ім. Міколаса Ромеріса, Вільнюс, Литва, Почесний консул Естонської Республіки в Литві, д. е. н.

Хаджинов Ілля Васильович

Проректор з наукової роботи ДонНУ ім. Василя Стуса (м. Вінниця), д. е. н., професор

Швець Галина Олексіївна

Доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», секретар редакційної колегії, кандидат філологічних наук

 

Creative Commons


http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/